Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)

STN EN 60529 - Predmetom tejto normy sú: a) definícia stupňov ochrany krytom elektrických zariadení z hľadiska: 1. ochrany osôb pred dotykom nebezpečných častí vnútri krytu; 2. ochrany zariadenia vo vnútri krytu pred vniknutím pevných cudzích telies; 3. ochrany zariadenia vo vnútri krytu pred škodlivými účinkami spôsobenými vniknutím vody. b) označovanie týchto stupňov ochrany; c) požiadavky na jednotlivé označenia; d) skúšky určené na overenie, či kryty spĺňajú požiadavky tejto normy.

Kód IP je skratka z anglického "Ingress Protection", čo v preklade znamená "ochrana proti vniknutiu". Táto norma je definovaná medzinárodným štandardom IEC 60529.

Kód IP sa skladá z dvoch čísel:

1. Ochrana pred nebezpečným dotykom

 • Prvé číslo (0-6) sa týka ochrany pred vniknutím pevných telies, ako sú prach a hmyz.

2. Ochrana pred vniknutím cudzích predmetov

 • Druhé číslo (0-9K) sa týka ochrany pred vniknutím kvapalín, predovšetkým vody.

Ochrana pred pevnými telesami podľa IP kódu

IP kód definuje stupeň ochrany zariadení proti vniknutiu pevných telies. Prvé číslo v IP kóde označuje stupeň ochrany pred dvoma hlavnými rizikami: nebezpečným dotykom a vniknutím cudzích predmetov.

1. Ochrana pred nebezpečným dotykom:

Ochrana pred nebezpečným dotykom zabezpečuje, aby nedošlo k náhodnému dotyku s živými časťami zariadenia, ktorý by mohol spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

 • IP0X: Bez ochrany. Ľudské telo (napr. ruka) môže prísť do kontaktu s vnútornými časťami zariadenia.
 • IP1X: Ochrana proti dotyku veľkým predmetom, napr. rukou. Nechráni však pred úmyselným dotykom.
 • IP2X: Ochrana proti dotyku prstom.
 • IP3X: Ochrana proti dotyku nástrojom alebo drôtom o priemere väčšom ako 2,5 mm.
 • IP4X: Ochrana proti dotyku drôtom o priemere 1 mm.

2. Ochrana pred vniknutím cudzích predmetov:

Táto kategória zabezpečuje, aby do zariadenia nevnikli cudzie predmety, ktoré by mohli poškodiť jeho funkčnosť alebo spôsobiť iné problémy.

 • IP0X: Žiadna ochrana proti vniknutiu.
 • IP1X: Ochrana proti veľkým predmetom, ako sú telesa s rozmerom viac ako 50 mm.
 • IP2X: Ochrana proti stredne veľkým predmetom, napr. predmetom väčším ako 12,5 mm.
 • IP3X: Ochrana proti malým predmetom, napr. predmetom väčším ako 2,5 mm.
 • IP4X: Ochrana proti zrnkám o veľkosti viac ako 1 mm.
 • IP5X: Čiastočná ochrana proti prachu. Zariadenie nie je úplne tesné, ale prach nevnikne vo veľkom množstve.
 • IP6X: Úplná ochrana proti prachu. Vnútro zariadenia je chránené pred akýmkoľvek vniknutím prachu.

Druhé číslo v IP kóde - (0-9K) sa týka ochrany pred vniknutím kvapalín, predovšetkým vody.

Ochrana pred kvapalinami (druhé číslo):

 • IPX0: Žiadna ochrana
 • IPX1: Ochrana proti kvapkajúcej vode (vertikálne kvapky)
 • IPX2: Ochrana proti kvapkajúcej vode, keď je zariadenie naklonené do 15°
 • IPX3: Ochrana proti dažďu (do 60° od vertikály)
 • IPX4: Ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov
 • IPX5: Ochrana proti striekaniu vody zo všetkých smerov
 • IPX6: Ochrana proti silným striekaniam vody
 • IPX7: Ochrana proti dočasnému ponoreniu (do 1 metra až 30 minút)
 • IPX8: Ochrana proti trvalému ponoreniu (podmienky špecifikované výrobcom)
 • IPX9K: Ochrana proti striekanju vody pod vysokým tlakom a teplotou

Pri výbere zariadení je dôležité vedieť, akú úroveň ochrany potrebujete, a tým pádom aj vhodný IP kód, ktorý vyhovuje vašim požiadavkám.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz