Príklady zapojenia hladinového spínača HRH-5 na studňu alebo vrt

HRH-5 - Hladinový spínač

 

Sledovanie DVOCH ÚROVNÍ HLADINY minimum / maximum – funkcia ODČERPÁVANIE – (PUMP DOWN)

Sledovanie DVOCH ÚROVNÍ HLADINY - PUMP DOWN
 

Popis funkcie odčerpávania:
Funkcia sa používa pri ochrane pred pretečením a zaplavením priestorov. Po detekcii maximálnej hladiny začne plynúť nastavené oneskorenie reakcie. Po tomto čase výstupný kontakt okamžite zapne čerpadlo na dobu, až kým nedosiahne minimálnu hladinu, kedy opäť začne plynúť nastavené oneskorenie. Následne čerpadlo vypne.

Popis zapojenia a nastavenia:

 1. Na svorky A1-A2 (výrobku HRH-5) privedieme napájacie napätie v rozsahu 24 - 240 V AC alebo DC.
 2. Na svorku H pripojte červený vodič 3-žilového kábla (D03VV-F 3x0.75/3.2 podľa príslušenstva) a zakončite ho sondou SHR-2. Túto sondu umiestnite do studne vo výške, kde bude sledovať MAXIMÁLNU hladinu.
 3. Na svorku D pripojte čierny vodič 3-žilového kábla (D03VV-F 3x0.75/3.2 podľa príslušenstva) a zakončite ho sondou SHR-2. Túto sondu umiestnite do studne vo výške, kde bude sledovať MINIMÁLNU hladinu.
 4. Na svorku C pripojte šedý vodič 3-žilového kábla (D03VV-F 3x0.75/3.2 podľa príslušenstva) a zakončite ho sondou SHR-2. Túto sondu umiestnite do studne vo výške, kde bude POD MINIMOM hladiny, pretože ide o spoločnú sondu.
 5. Na svorku 15 (výstupného kontaktu) privedieme napätie prepojkou medzi A1 a 15. Slúži na privedenie potenciálu na kontakt pre zapnutie čerpadla.
 6. Čerpadlo pripojte na svorku 18 (výstupného kontaktu) a nulový vodič.
 7. Prvým potenciometrom na HRH-5 nastavte citlivosť reakcie sondy (doporučuje sa polovičná hodnota).
 8. Druhý potenciometer nastavte na PUMP DOWN = odčerpávanie.
 9. Tretím potenciometrom nastavte oneskorenie reakcie zapnutia čerpadla na elimináciu nežiaducich zapnutí pri výkyvoch hladiny. Ak je nádrž stabilná, nastavte minimum pre okamžité zapnutie čerpadla.

Poznámka: 3-žilový kábel (D03VV-F 3x0.75/3.2) môžete tiež nahradiť jednožilovým vodičom (pre každú sondu samostatne) typ: DO5V-K0.75/3.2

Sledovanie JEDNEJ ÚROVNE HLADINY minimum – funkcia ODČERPÁVANIE – (PUMP DOWN)

Sledovanie JEDNEJ ÚROVNE HLADINY - PUMP DOWN

Popis funkcie odčerpávania:
Funkcia sa používa pri ochrane čerpadla proti chodu naprázdno. Po detekcii maximálnej hladiny začne plynúť nastavené oneskorenie reakcie. Po tomto čase výstupný kontakt okamžite zapne čerpadlo na dobu, až kým hladina neklesne pod maximálnu úroveň, potom opäť začne plynúť nastavené oneskorenie. Následne čerpadlo vypne.

Popis zapojenia a nastavenia:

 1. Na svorky A1-A2 (výrobku HRH-5) privedieme napájacie napätie v rozsahu 24 - 240 V AC alebo DC.
 2. Na svorku H pripojte vodič (podľa príslušenstva) a zakončite ho sondou SHR-2. Túto sondu umiestnite do studne vo výške, kde bude sledovať MAXIMÁLNU hladinu.
 3. Medzi svorkou H a D urobte prepojku, pretože ide o sledovanie jednej hladiny.
 4. Na svorku C pripojte vodič (podľa príslušenstva) a zakončite ho sondou SHR-2. Túto sondu umiestnite do studne vo výške, kde bude POD MAXIMOM hladiny, pretože ide o spoločnú sondu.
 5. Na svorku 15 (výstupného kontaktu) privedieme napätie prepojkou medzi A1 a 15. Slúži na privedenie potenciálu na kontakt pre zapnutie čerpadla.
 6. Čerpadlo pripojte na svorku 18 (výstupného kontaktu) a nulový vodič.
 7. Prvým potenciometrom na HRH-5 nastavte citlivosť reakcie sondy (doporučuje sa polovičná hodnota).
 8. Druhý potenciometer nastavte na PUMP DOWN = odčerpávanie.
 9. Tretím potenciometrom nastavte oneskorenie reakcie zapnutia čerpadla. V tomto prípade odporúčame nastaviť čas 5s, aby nedochádzalo k častému spínaniu.

Príklad zapojenia hladinového spínača s 3-fázovým čerpadlom na studňu, vrt

Príklad zapojenia hladinového spínača s 3-fázovým čerpadlom

Sledovanie DVOCH ÚROVNÍ HLADINY minimum / maximum – funkcia ODČERPÁVANIE – (PUMP DOWN)

Popis funkcie odčerpávania:
Funkcia sa používa pri ochrane pred pretečením a zaplavením priestorov. Po detekcii maximálnej hladiny začne plynúť nastavené oneskorenie reakcie. Po tomto čase výstupný kontakt okamžite zapne 3-fázové čerpadlo na dobu, až kým hladina nedosiahne minimálnu úroveň, kedy opäť začne plynúť nastavené oneskorenie. Následne čerpadlo vypne.

Popis zapojenia a nastavenia:

 1. Na svorku A1 (výrobku HRH-5) pripojíme fázu (230 V AC). Na svorku A2 privedieme nulový vodič.
 2. Na svorku H pripojte červený vodič 3-žilového kábla (D03VV-F 3x0.75/3.2 podľa príslušenstva) a zakončite ho sondou SHR-2. Túto sondu umiestnite do studne vo výške, kde bude sledovať MAXIMÁLNU hladinu.
 3. Na svorku D pripojte čierny vodič 3-žilového kábla (D03VV-F 3x0.75/3.2 podľa príslušenstva) a zakončite ho sondou SHR-2. Túto sondu umiestnite do studne vo výške, kde bude sledovať MINIMÁLNU hladinu.
 4. Na svorku C pripojte šedý vodič 3-žilového kábla (D03VV-F 3x0.75/3.2 podľa príslušenstva) a zakončite ho sondou SHR-2. Túto sondu umiestnite do studne vo výške, kde bude POD MINIMOM hladiny, pretože ide o spoločnú sondu.
 5. Na stýkač (doporučujeme VS-425-40) pripojte napájanie. Svorku stýkača A1 prepojte so svorkou A2 na hladinovom spínači (HRH-5) alebo priamo na N (nulový vodič). Svorku stýkača A2 pripojte na výstupný kontakt hladinového spínača (HRH-5) svorku 18.
 6. Na svorku 15 (výstupného kontaktu HRH-5) privedieme napätie prepojkou medzi A1 a 15. Slúži na privedenie potenciálu na kontakt pre zapnutie čerpadla.
 7. Čerpadlo pripojte (jednotlivé fázy) na svorky stýkača 2, 4, 6. Čerpadlo pripojte tiež na zemniaci vodič alebo svorku PE.
 8. Svorky stýkača 1, 3, 5, 7 pripojte cez istič na jednotlivé fázy L1, L2, L3 (pozri obrázok).
 9. Prvým potenciometrom na HRH-5 nastavte citlivosť reakcie sondy (doporučuje sa polovičná hodnota).
 10. Druhý potenciometer nastavte na PUMP DOWN = odčerpávanie.
 11. Tretím potenciometrom nastavte oneskorenie reakcie zapnutia čerpadla na elimináciu nežiaducich zapnutí pri výkyvoch hladiny. Ak je nádrž stabilná, nastavte minimum pre okamžité zapnutie čerpadla.

Poznámka: V prípade, že sa jedná o nádrž z vodivého materiálu, ako sú napríklad kovové tanky, zapojenie hladinového spínača HRH-5 sa líši tým, že spoločnú sondu „C“ nemusíme vkladať a prepájať so sondou SHR-2, ale využívame vodivosť nádoby = C pripojujeme na telo nádoby.

V ponuke ELKO EP je hladinový komplet, kde je všetko už zapojené: stýkač VS425-40 + hladinový spínač HRH-5 pre chod s trojfázovým čerpadlom - označenie produktu je HRH-4 - hladinový komplet.

Výrobcom odporúčaná sonda:

 

Sonda SHR-2 - použitie v mierne znečistenej vode, vrty, studne. Jedná sa o sondu, ktorá je potiahnutá (chránená) PVC krytom. S montážou formou zavesenia vo studni.
Výrobcom odporúčané vodiče (s atestom do pitnej vody): trojžilový kábel D03VV-F 3x0.75/3.2, vodič D05V-K 0.75/3.2.

Varovanie

Prístroj je konštruovaný pre pripojenie k napájaciemu napätiu AC/DC 24 - 240V a musí byť inštalovaný v súlade s predpismi a normami platnými v danej krajine. Inštaláciu, pripojenie, nastavenie a obsluhu môže vykonávať iba osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa dôkladne oboznámila s týmto návodom a funkciou prístroja. Prístroj obsahuje ochrany proti prepäťovým špičkám a rušivým impulzom v napájacej sieti. Pre správnu funkciu týchto ochrán však musia byť v inštalácii predradené vhodné ochrany vyššieho stupňa (A, B, C) a podľa normy zabezpečené odrušenie spínaných prístrojov (stýkače, motory, induktívne záťaže a pod.). Pred začatím inštalácie sa bezpečne uistite, že zariadenie nie je pod napätím a hlavný vypínač je v polohe “VYPNUTÉ”. Neinštalujte prístroj k zdrojom nadmerného elektromagnetického rušenia. Správnou inštaláciou prístroja zabezpečte dokonalú cirkuláciu vzduchu tak, aby pri trvalom prevádzke a vyššej okolitej teplote nebola prekročená maximálna dovolená pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu a nastavenie použite skrutkovač šírky cca 2 mm. Majte na pamäti, že ide o plne elektronický prístroj a podľa toho aj k montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia prístroja je tiež závislá na predchádzajúcom spôsobe transportu, skladovania a zaobchádzania. Ak objavíte akékoľvek známky poškodenia, deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci diel, neinštalujte tento prístroj a reklamujte ho u predajcu. S výrobkom sa musí po ukončení životnosti zaobchádzať ako s elektronickým odpadom.

Publikované so súhlasom spoločnosti ELKO EP.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz