Ochrana pred prepätím vo vnútorných inštaláciách nízkeho napätia

Vnútorné inštalácie nízkeho napätia: V súčasnosti je rastúci počet zariadení a systémov využívajúcich nízkonapäťové inštalácie. Tieto zariadenia sú často citlivé a náchylné na škody spôsobené prepätím. Preto je kľúčové pochopiť a implementovať adekvátne ochranné opatrenia.

Príčiny prepätia v nízkonapäťových inštaláciách:

 • Indukované prepätie v dôsledku blízkosti bleskových výbojov.
 • Prepätia spôsobené poruchami v distribučnej sieti.
 • Vysokoimpulzné rušenie zo spínaných zariadení.

Kľúčové komponenty ochrany:

 1. Ekvipotenciálne vyrovnanie: Táto technika zabezpečuje, aby všetky kovové komponenty inštalácie mali rovnaký elektrický potenciál. Tým sa obmedzuje možnosť rozšírenia prepäťových impulzov po celej inštalácii.

 2. Tienenie: V nízkonapäťových inštaláciách je to esenciálne. Zabraňuje to šíreniu vysokofrekvenčného rušenia a prepätia.

 3. Zariadenia na ochranu pred prepätím (SPD):

  • SPD Typ 1: Ochrana proti priamym účinkom blesku.
  • SPD Typ 2: Ochrana proti reziduálnym prepätiam, ktoré prenikli cez primárnu obranu.
  • SPD Typ 3: Lokálna obrana, často inštalovaná blízko citlivého zariadenia.

Detaily inštalácie SPD:

 • Poloha: SPD by mala byť inštalovaná tak, aby medzi chráneným zariadením a SPD nebola väčšia vzdialenosť ako 10 metrov. To zabezpečuje efektívnosť ochrany.

 • Slaboprudé systémy: Okrem hlavných elektrických vedení je potrebné venovať pozornosť aj ochrane slaboprudých systémov, ako sú telekomunikácie a dátové linky. Tieto systémy často prenášajú prepäťové impulzy, ktoré môžu poškodiť prípojené zariadenia.

 • Kontrola a údržba: Aby boli SPD efektívne, musia byť pravidelne kontrolované a udržiavané. Je dôležité sledovať ich výkonnosť a v prípade potreby vymeniť komponenty, ktoré sú blízko konca svojej životnosti.

Záver: Ochrana nízkonapäťových inštalácií pred prepätím je kľúčová nielen pre zachovanie funkčnosti a životnosti zariadení, ale aj pre bezpečnosť osôb vo vnútri chránených objektov. Prístup založený na viacerých úrovniach, ktorý kombinuje ekvipotenciálne vyrovnanie, tienenie a použitie rôznych typov SPD, je optimálnou cestou k dosiahnutiu tejto ochrany.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz