ADC (Analogový-Digitálny Prevodník)

ADC (Analogový-Digitálny Prevodník) je zariadenie alebo obvod, ktorý prevádza analogový signál (napríklad napätie) na digitálnu formu. Táto digitálna forma je zvyčajne reprezentovaná ako binárna hodnota.

Základné vlastnosti a funkcie ADC:

  1. Vzorkovanie: ADC najprv "vzorkuje" analogový signál v určených intervaloch.

  2. Kvantizácia: Po vzorkovaní prevádza ADC tieto vzorky na digitálne hodnoty založené na rozlíšení prevodníka.

  3. Digitalizácia: Výstupom ADC je digitálna hodnota, ktorá môže byť ďalej spracovaná v digitálnych zariadeniach, ako sú mikrokontroléry, počítače alebo digitálne signálové procesory.

Použitie ADC je bežné v mnohých aplikáciách, kde je potrebné spracovať reálne fyzikálne veličiny (napr. teplotu, tlak) v digitálnych systémoch. Príkladom môže byť digitálny teplomer: teplotný senzor meria teplotu v analogovej forme, ADC ju prevádza na digitálnu hodnotu, a mikrokontrolér alebo iný čip túto hodnotu spracuje a zobrazí na displeji.

 
 
 
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz