Slovník pojmov

2 4 A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V W Z Ž

230 V AC

"230 V AC" označuje systém s napätím 230 voltov, kde elektrický prúd je striedavý. 230 V: Hodnota napätia v elektrotechnickom systéme. AC (striedavý prúd): Elektrický prúd, ktorý periodicky mení svoj smer a amplitúdu v čase. 50 Hz: Frekvencia,…

400V AC

400 V AC: Hodnota napätia v elektrotechnickom systéme. AC (striedavý prúd): Elektrický prúd, ktorý periodicky mení svoj smer a amplitúdu v čase. Zhrnuté: "400 V AC" označuje systém s napätím 400 voltov, kde elektrický prúd je striedavý.…

AC / DC

AC a DC sú skratky používané v elektrotechnike na označenie dvoch základných typov elektrického prúdu: AC (striedavý prúd): Skratka pre "Alternating Current" v angličtine. Charakterizuje sa periodickým menením smeru prúdu. Napríklad, v…

ADC (Analogový-Digitálny Prevodník)

ADC (Analogový-Digitálny Prevodník) je zariadenie alebo obvod, ktorý prevádza analogový signál (napríklad napätie) na digitálnu formu. Táto digitálna forma je zvyčajne reprezentovaná ako binárna hodnota. Základné vlastnosti a…

AFDD

AFDD (Arc Fault Detection Device) je zariadenie určené na detekciu oblúkových chýb v elektrickom obvode. Jeho hlavnou úlohou je chrániť elektrické obvody pred poškodením spôsobeným oblúkovými chybami, ktoré môžu spôsobiť požiar. Kľúčové vlastnosti a…

Akumulátor

Akumulátor je zariadenie určené na skladovanie elektrickej energie v chemickej forme, ktoré umožňuje následné využitie tejto energie vo forme elektrického prúdu. Vyznačuje sa tým, že je schopný opätovného nabíjania a…

Astroprogram

Spínacie hodiny s astroprogramom sú špeciálne spínacie hodiny, ktoré majú integrovaný program založený na astronomickej tabuľke. Táto tabuľka obsahuje informácie o východe a západe slnka počas celého roka pre rôzne geografické oblasti. Vlastnosti a…

Asynchrónny motor

Asynchrónny motor, často nazývaný aj indukčný motor, je typ elektrického motora, ktorý funguje na základe indukovanej elektromagnetickej sily v rotorovej časti motora. Základné charakteristiky a vlastnosti asynchrónneho motora: Princíp…

AYKY

AYKY je označenie pre kábel, ktoré je často používané v strednej Európe, najmä v krajinách ako Slovensko a Česká republika. Základné charakteristiky a vlastnosti kábla AYKY: Konštrukcia: AYKY je stredné napätie (MV) izolovaný kábel. Má…

Batéria

Batéria je zariadenie schopné akumulovať a ukladať elektrickú energiu v chemickom stave a následne túto energiu premeniť späť na elektrickú formu, keď je potrebné ju využiť. Batérie sú bežne využívané v mnohých zariadeniach, od malých domácich…

Bernard svorka

Bernardova svorka je druh elektrickej svorky alebo konektora, ktorý je tradične používaný pre pripojenie a pospojovanie vodičov v elektroinštaláciách. Tieto svorky sú známe svojou jednoduchosťou a spoľahlivosťou. Základné charakteristiky a…

Bleskozvod

Bleskozvod je zariadenie určené na ochranu budov, konštrukcií a ich obsahu pred priamymi účinkami bleskového výboja. Funguje tým spôsobom, že poskytuje kontrolovanú cestu pre blesk do zeme, čím minimalizuje škodu spôsobenú bleskovým…

BUS zbernica

BUS zbernica je v elektronike a informatike komunikačný systém, ktorý umožňuje prenos dát medzi rôznymi zariadeniami alebo komponentmi v rámci jedného systému. Je to spôsob, ako zariadenia môžu komunikovať medzi sebou alebo so centrálnou jednotkou…

Cupalová podložka

Cupalová podložka (alebo aj bimetalová podložka) je špeciálna podložka vyrobená z kombinácie dvoch rôznych kovov: meďe a hliníka. Táto kombinácia je navrhnutá tak, aby minimalizovala koróziu alebo galvanickú degradáciu medzi spojenými kovovými…

CYKY

CYKY je označenie pre kábel, ktorý sa často používa v elektrických inštaláciách. Skratka "CYKY" znamená nasledovné: "C" označuje medené vodiče, ktoré sú vnútri kábla. Meď je často používaný materiál na prenášanie elektrického prúdu kvôli svojej…

Časové relé

Časové relé je elektrické zariadenie, ktoré umožňuje oneskorené spínanie alebo rozpojovanie elektrických obvodov po určitej časovej dobe. Tieto relé sú dôležitou súčasťou v elektrotechnike a automatizácii, pretože umožňujú riadiť rôzne procesy a…

Detektory a hlásiče

Detektory a hlásiče sú dôležitou súčasťou mnohých systémov a zariadení, vrátane bezpečnostných a monitorovacích systémov. Tu sú niektoré základné typy detektorov a hlásičov: Dymový detektor: Slúži na detekciu dymu v prostredí. Je používaný najmä…

Dielktrikum

Dielktrikum je materiál, ktorý má schopnosť izolovať elektrický náboj a brániť prúdeniu elektrického prúdu cez neho. Toto je dôležitý koncept v elektrotechnike a elektrofyzike. Dielktriká sú opakom vodičov, ktoré umožňujú voľný pohyb elektrických…

Dimmer

Dimmer je elektrické zariadenie používané na reguláciu jasu alebo intenzity svetla v osvetlení. Toto zariadenie umožňuje užívateľom nastavovať úroveň svetla podľa svojich preferencií a potrieb. Dimmer môže byť použitý s rôznymi typmi žiaroviek,…

DIN lišta

DIN lišta je štandardizovaná lišta, ktorá sa používa v elektroinštaláciách a automatizácii pre montáž rôznych elektrických komponentov, modulov a zariadení. Existujú rôzne typy DIN lišt, ale najčastejšie používanými sú: DIN lišta typu TH35:…

Doba vypnutia

Doba vypnutia je časový interval potrebný na úplné vypnutie alebo prerušenie elektrického obvodu, zariadenia alebo komponentu po jeho deaktivácii alebo odpojení od napájania. Táto doba môže byť dôležitá v rôznych aplikáciách a meria sa v sekundách,…

Dvojsadzbový elektromer

Dvojsadzbový elektromer je elektrický merač, ktorý sa používa na meranie spotreby elektrickej energie na základe dvoch rôznych sadzieb alebo taríf. Tieto dve sadzby zvyčajne zahŕňajú rôzne časy alebo režimy spotreby elektrickej energie, ako napríklad…

Ekvipotenciálne vyrovnanie

Ekipotenciálne vyrovnanie, známe tiež ako elektrické vyrovnanie alebo spojenie, je elektrická technika používaná na zabezpečenie rovnakého potenciálu (napätia) medzi rôznymi bodmi alebo časťami elektrického systému. Tento postup je nevyhnutný pre…

Elektrická indukcia

Elektrická indukcia je jav, ktorým sa vytvára elektrické napätie (elektrický potenciál) v uzavretom obvode alebo vodiči v dôsledku zmeny magnetického poľa vo svojom okolí. Tento jav bol prvýkrát objavený a popísaný britským fyzikom Michaelom…

Elektrická rozvodnica

Elektrická rozvodnica je zariadenie alebo štruktúra, ktorá slúži na distribúciu a riadenie elektrickej energie v budove, priemyselnom závode alebo v elektrickej sieti. Je to kľúčový komponent elektrickej inštalácie, ktorý umožňuje bezpečné a…

Hore
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz