Účinník výkonu

Účinník výkonu (často označovaný aj ako "cos φ" alebo "PF" z anglického Power Factor) je v elektrotechnike dôležitým pojmom. Ide o číslo medzi 0 a 1, ktoré vyjadruje pomer medzi účinným (skutočným) výkonom a zdánlivým výkonom v elektrickom obvode.

  1. Zdánlivý výkon (VA): Zdánlivý výkon je celkový výkon, ktorý sa dodáva do elektrického obvodu. Meria sa v jednotkách VA (voltampéry). Zdánlivý výkon zahŕňa dva komponenty - účinný výkon a jalový výkon.

  2. Účinný výkon (Watt): Účinný výkon je výkon, ktorý sa v skutočnosti používa na vykonanie práce v obvode. Meria sa v jednotkách wattov (W).

  3. Jalový výkon (VAR): Jalový výkon je časť zdánlivého výkonu, ktorá nie je využitá na vykonanie práce, ale je potrebná na udržanie elektrických polí v obvode. Meria sa v jednotkách VAR (voltampéry-reaktivné).

Účinník výkonu vyjadruje efektívnosť využitia elektrickej energie v obvode. Jeho hodnota je rovnaká ako pomer účinného výkonu k zdánlivému výkonu a pohybuje sa od 0 (v prípade, keď v obvode dominuje jalový výkon a nevykonáva sa žiadna práca) po 1 (v prípade, keď všetok zdánlivý výkon je účinný výkon a elektrická energia sa účinne využíva na prácu).

V praxi je dôležité udržiavať vysoký účinník výkonu blízko k hodnote 1, pretože nízky účinník výkonu môže zvýšiť straty energie a zaťažiť elektrickú sieť. Preto sa pri návrhu a prevádzke elektrických systémov kladie dôraz na správne riadenie účinníka výkonu.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz