Vodičová kapacita

Vodičová kapacita (často označovaná ako kapacitancia) je elektrická vlastnosť vodiča alebo elektrického vodiča, ktorá meria jeho schopnosť udržať náboj. Kapacitancia je definovaná ako pomer medzi nábojom (Q) a napätím (U) na vodiči.

Kapacitancia je vyjadrená v jednotkách nazývaných farady (F). Jedna farad je kapacita, ktorá umožňuje udržať jeden coulomb (1 C) náboja pri napätí jedného voltu (1 V).

Hlavné aspekty vodičovej kapacity zahŕňajú:

  1. Rozloženie náboja: Keď sa na vodiči vytvorí náboj, vytvorí sa elektrické pole okolo vodiča. Kapacitancia určuje, ako veľa náboja môže byť nashromaždené pri danom napätí a teda aj silu tohto elektrického poľa.

  2. Tvar a geometria vodiča: Kapacitancia závisí od tvaru a geometrie vodiča. Vodiče s väčšou plochou a kratšou vzdialenosťou medzi nimi majú väčšiu kapacitanciu.

  3. Materiál vodiča: Dielektrikum, ktoré je medzi vodičmi v kapacitore, ovplyvňuje kapacitanciu. Materiál s vyššou permitivitou bude mať väčšiu kapacitu.

  4. Frekvencia signálu: Kapacitancia môže byť frekvenčne závislá. Pri vysokej frekvencii sa môže prejavovať ako menšia kapacita kvôli vodivosti vodiča.

  5. Izolačné materiály: V elektronických komponentoch sú často používané izolačné materiály na oddelenie vodičov a zvýšenie kapacity.

Kapacitancia je dôležitým pojmom v elektrickej a elektronike, pretože ovplyvňuje chovanie kondenzátorov a kapacitívnych obvodov. Kapacitívne zariadenia, ako sú kondenzátory, sa používajú na ukladanie a uvoľňovanie elektrickej energie v elektronických obvodoch a môžu mať rôzne aplikácie, od filtrov po časové oneskorenia. Pojmy týkajúce sa kapacitancie sú dôležité pri návrhu a analýze elektrických obvodov a systémov.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz