Časové relé

Časové relé je elektrické zariadenie, ktoré umožňuje oneskorené spínanie alebo rozpojovanie elektrických obvodov po určitej časovej dobe. Tieto relé sú dôležitou súčasťou v elektrotechnike a automatizácii, pretože umožňujú riadiť rôzne procesy a zariadenia na základe časových parametrov.

Existuje niekoľko typov časových relé, vrátane:

  1. Oneskorovacie relé: Tieto relé spínajú alebo rozpoja elektrický obvod po určitej časovej dobe od momentu, keď je aktivované. Používajú sa napríklad na oneskorené spínanie svetiel po stlačení vypínača.

  2. Intervalové relé: Intervalové relé spína obvod na určitú dobu v intervaloch. Toto je užitočné napríklad pri riadení opakovania určitých úloh alebo cyklov.

  3. Cyklické relé: Tieto relé umožňujú opakujúce sa cykly spínania a rozpojovania v určitých časových intervaloch.

  4. Multifunkčné časové relé: Tieto relé majú viacero programovateľných funkcií a môžu byť použité pre rôzne účely.

Časové relé sa používajú v rôznych aplikáciách, od riadenia osvetlenia a ventilátorov po riadenie procesov v priemyselnom prostredí. Sú dôležité pre automatizáciu a kontrolu elektrických systémov na základe časových potrieb.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz