Relé

Relé je elektromagnetické spínacie zariadenie, ktoré umožňuje ovládať elektrické obvody alebo zariadenia pomocou malého elektrického prúdu. Toto zariadenie je schopné izolovať a oddeliť riadiaci obvod (nízký prúd) od riadeného obvodu (vyšší prúd) a je často používané na riadenie svetiel, motorov, ventilov, a iných elektrických zariadení.

Hlavné časti relé zahŕňajú:

 1. Cievka: Cievka je vinutie drôtu, ktoré je umiestnené v relé a slúži ako elektromagnet. Pri pripojení k napájaciemu zdroju vyvolá prúd cievky vytvára elektromagnetické pole, ktoré je schopné pohybovať spínacím mechanizmom relé.

 2. Spínací mechanizmus: Spínací mechanizmus je súčasť relé, ktorá zabezpečuje prepojenie alebo odpojenie kontaktov v závislosti od stavu cievky. Tento mechanizmus môže byť vo forme mechanických kontaktov, tranzistorov alebo polovodičových spínačov, v závislosti od typu relé.

 3. Kontakty: Kontakty sú elektrické spojky v relé, ktoré sa otvárajú alebo zatvárajú pod vplyvom spínacieho mechanizmu. Existujú dva hlavné typy kontaktov:

  • Normálne zatvorené (NC) kontakty: V pohotovostnom režime sú tieto kontakty zatvorené, a otvoria sa, keď je aktivované relé.
  • Normálne otvorené (NO) kontakty: V pohotovostnom režime sú tieto kontakty otvorené, a uzatvoria sa, keď je aktivované relé.

Relé sa používa na rôzne účely, vrátane:

 • Ovládanie svetiel: Relé môže byť použité na zapínanie a vypínanie svetiel v domácnostiach alebo priemyselných budovách.

 • Ovládanie motorov: V priemysle sa relé často používajú na riadenie motorov a iných pohonných zariadení.

 • Riadenie ventilov: Relé môže byť použité na otváranie a zatváranie elektrických ventilov v systémoch riadenia.

 • Bezpečnostné aplikácie: V niektorých prípadoch sa relé používa na riadenie bezpečnostných systémov, ako sú požiarne alarmy alebo systémy na uzamykanie dverí.

Existujú rôzne typy relé vrátane elektromechanických relé, časových relé, polovodičových relé a mnohých ďalších, ktoré sa vyberajú na základe konkrétnych požiadaviek a aplikácií. Relé hrajú dôležitú úlohu v automatizácii a riadení elektrických systémov, a preto sú kľúčovým prvkom v elektrotechnike.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz