Impedančná slučka

Impedancia slučky (anglicky Loop Impedance) je parameter v elektrickej sieti, ktorý meria odpor elektrického obvodu medzi dvoma bodmi, obvykle medzi fázovým a neutrálnym vodičom v elektrickej inštalácii. Táto hodnota sa používa na určenie, či je elektrická inštalácia v poriadku a schopná bezpečne odvádzať prúd v prípade poruchy, ako je krátky spoj.

Impedancia slučky sa meria v ohmoch (Ω) a reprezentuje celkový odpor medzi týmito dvoma bodmi v obvode. Vyššia hodnota impedancie slučky znamená väčší odpor, čo môže spôsobiť, že v prípade krátkeho spoja bude prúd obmedzený, čo je žiaduce pre bezpečnosť.

Impedancia slučky sa často meria pomocou špeciálneho testovacieho prístroja nazývaného slučkový tester. Tento tester generuje krátkodobý krútiaci moment v elektrickom obvode a meria napätie a prúd. Na základe týchto meraní je možné vypočítať impedanciu slučky.

Hodnota impedancie slučky musí spĺňať bezpečnostné normy a predpisy, aby sa zabezpečila správna ochrana pred prúdovými preťaženiami a krátkymi spojmi v elektrickej inštalácii. Nízka impedancia slučky znamená, že elektrická inštalácia je schopná bezpečne odvádzať vysoké prúdy, čo je kritické pre rýchlu reakciu ochranných zariadení, ako sú ističe alebo prúdové chrániče.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz