Prúd

Prúd je fyzikálna veličina, ktorá opisuje tok elektrických nábojov vodičom alebo elektrickými obvodmi. Meria sa v jednotkách nazývaných ampery (A). Prúd predstavuje pohyb elektrických nábojov (častice nazývané elektróny) v elektrickom obvode a je kľúčovým pojmom v elektrotechnike a elektronike. Tu je niekoľko dôležitých aspektov prúdu:

  1. Smer prúdu: Prúd má smer, ktorý je definovaný ako smer pohybu pozitívnych nábojov. Historicky sa pri definovaní smeru prúdu používal model toku pozitívnych nábojov od kladného pólu batérie k zápornému pólu. Dnes však vieme, že elektrickým prúdom sú skutočne negatívne náboje (elektróny), ktoré sa pohybujú v opačnom smere, teda od záporného pólu kladného pólu batérie.

  2. Veľkosť prúdu: Veľkosť prúdu sa meria v ampéroch (A). Jeden ampér je definovaný ako tok jedného coulomba náboja za jednu sekundu. Teda 1 A = 1 C/s. Prúd môže byť malý, ako v prípade elektrických obvodov s nízkym prúdom, alebo veľký, ako v prípade silnoprúdových systémov alebo elektrických sietí.

  3. Jednosmerný a striedavý prúd: Existujú dva hlavné typy elektrického prúdu. Jednosmerný prúd (DC) má stály smer a veľkosť prúdu. Striedavý prúd (AC) mení smer a veľkosť prúdu periodicky. Striedavý prúd sa bežne používa v elektrických sieťach.

  4. Zákon zachovania prúdu: Zákon zachovania prúdu hovorí, že v uzavretom elektrickom obvode je celkový prúd, ktorý vstupuje do bodu, rovný celkovému prúdu, ktorý z neho vystupuje. Tento zákon je základným princípom analýzy elektrických obvodov.

  5. Ohmov zákon: Ohmov zákon popisuje vzťah medzi napätím (U), prúdom (I) a odporom (R) v elektrickom obvode. Je vyjadrený vzťahom U = I * R a ukazuje, že napätie je priamo úmerné prúdu a odporu.

Prúd je kritickým pojmom v elektrotechnike a elektronike, a jeho riadenie, meranie a analýza sú základnými aspektmi pri navrhovaní a prevádzke elektrických systémov a zariadení.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz