Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikálna veličina, ktorá opisuje interakciu medzi magnetickými telami a pohybujúcimi sa nabitými časticami. Magnetické pole vytvára magnetické sily, ktoré pôsobia na nabitú časticu, ktorá sa pohybuje v tomto poli. Toto pole môže byť vytvorené buď permanentnými magnetmi alebo prúdom tekúcej elektriny.

Kľúčové pojmy v súvislosti s magnetickým poľom zahŕňajú:

  1. Magnetické pole vytvorené prúdom: Keď elektrický prúd preteká vodičom, vytvára sa okolo neho magnetické pole. Tento princíp je základom elektromagnetov a elektromotorov.

  2. Permanentné magnety: Tieto magnety majú vlastné magnetické pole bez potreby prúdu. Príklady zahŕňajú klasické ferrimagnetické materiály, ako sú železo, nikel alebo kobalt, a moderné trvalé magnety, ako sú neodymové magnety.

  3. Magnetická indukcia: Magnetická indukcia, meraná v teslách (T), je veličinou, ktorá popisuje silu alebo intenzitu magnetického poľa v danom bode priestoru. Označuje sa symbolom "B" a udáva, ako silné je magnetické pole v tomto bode.

  4. Intenzita magnetického poľa: Intenzita magnetického poľa, označovaná symbolom "H," je veličinou, ktorá meria silu magnetického poľa vytvoreného prúdom alebo magnetickými materiálmi. Udáva sa v ampéroch na meter (A/m).

  5. Magnetický tok: Magnetický tok, meraný v weberoch (Wb), opisuje množstvo magnetických línií, ktoré prechádzajú cez určitú plochu. Tento tok je spojený s magnetickou indukciou a plochou, ktorou prechádza.

  6. Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie: Tento zákon hovorí, že zmena magnetického poľa vytvára elektrický prúd v blízkom vodiči. Tento princíp je základom generátorov elektrickej energie.

Magnetické pole je dôležité v rôznych oblastiach fyziky a inžinierstva, vrátane elektrotechniky, elektroniky, medicíny (napr. magnetická rezonancia) a geológie (štúdium zemského magnetického poľa). Rovnako je dôležité aj v každodennom živote, kde sa využíva v rôznych zariadeniach a aplikáciách.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz