Reaktancia

Reaktancia je elektrický parameter, ktorý charakterizuje odpor elektrického obvodu voči striedavému prúdu (AC). Je to druh reaktívneho odporu, ktorý sa líši od rezistencie, ktorá charakterizuje odpor voči prúdu jednosmernému (DC).

Reaktancia v AC obvode vzniká v dôsledku reaktívnych zložiek v obvode, ako sú cievky a kondenzátory. V závislosti od toho, či ide o induktívnu (spôsobenú cievkou) alebo kapacitnú (spôsobenú kondenzátorom) reaktanciu, môže mať odlišné vlastnosti. Tu sú hlavné body o reaktancii:

  1. Induktívna reaktancia (XL): Vzniká v obvode, kde je prítomná cievka. Induktívna reaktancia je priamo úmerná frekvencii striedavého prúdu (f) a indukčnej hodnote cievky (L). Je vyjadrená vzťahom XL = 2πfL, kde 2π je matematická konštanta Pi.

  2. Kapacitná reaktancia (XC): Vzniká v obvode, kde je prítomný kondenzátor. Kapacitná reaktancia je nepriamo úmerná frekvencii striedavého prúdu (f) a kapacitnej hodnote kondenzátora (C). Je vyjadrená vzťahom XC = 1 / (2πfC).

  3. Záporná fáza: Induktívna reaktancia má tendenciu vytvárať zápornú fázu medzi prúdom a napätím v obvode, čo znamená, že prúd vopred zaostáva za napätím. Kapacitná reaktancia zase vytvára kladnú fázu, pri ktorej prúd vopred predbieha napätie.

  4. Impedancia (Z): Impedancia je celkový odpor voči AC prúdu v obvode a zahŕňa reaktanciu (či už induktívnu alebo kapacitnú) a rezistenciu (odpor voči prúdu jednosmernému). Impedancia sa vyjadruje v ohmoch (Ω) a je komplexným číslom, ktoré zohľadňuje fázový posun medzi prúdom a napätím.

  5. Vplyv na AC obvod: Reaktancia ovplyvňuje prevádzku AC obvodu tým, že reguluje prúd v závislosti od frekvencie a hodnôt indukčnej alebo kapacitnej zložky. V praxi sa reaktancia využíva pri rôznych elektrických aplikáciách, ako sú filtrovanie signálov, regulácia prúdu a napätia a mnohé ďalšie.

Reaktancia je dôležitým konceptom v elektrotechnike, pretože pomáha vysvetliť správanie elektrických obvodov voči striedavému prúdu. Je to jeden z faktorov, ktoré treba zohľadniť pri návrhu a analýze AC obvodov.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz