Striedavý prúd (AC)

Striedavý prúd (alternating current, skratka AC) je typ elektrického prúdu, pri ktorom sa smer toku elektrónov periodicky mení. V oproti tomu, pri jednosmernom prúde (DC), smer toku elektrónov zostáva konštantný. AC prúd je najbežnejší spôsob prenosu elektrickej energie vo verejných elektrických sieťach a má niekoľko charakteristických vlastností:

  1. Periodické menšie a väčšie hodnoty: AC prúd sa pohybuje v cykloch, kde smer toku sa strieda od pozitívneho k negatívnemu a späť. To vytvára periodickú zmenu prúdu a napätia, ktorá sa opakuje určitý počet krát za sekundu. Táto frekvencia sa meria v hertzoch (Hz) a je bežne 50 Hz alebo 60 Hz v závislosti od krajiny.

  2. Prenos elektrickej energie: AC prúd je vhodný na prenos elektrickej energie na veľké vzdialenosti cez vysokonapäťové prenosové linky. Týmto spôsobom môže elektrická energia cestovať z elektrárne do domácností a priemyselných zariadení.

  3. Transformácia napätia: AC prúd umožňuje jednoducho meniť napätie pomocou transformátorov. To je dôležité pre distribúciu elektrickej energie a umožňuje nám upraviť napätie na správnu úroveň pre rôzne zariadenia.

  4. Napäťové a prúdové maximá: Pri AC prúde sa často hovorí o hodnotách "efektívneho napätia" (RMS) a "efektívneho prúdu". Tieto efektívne hodnoty sú ekvivalentné napätiam a prúdom jednosmerného prúdu, ktoré by vyvolali rovnaký výkon v záťaži ako AC prúd. Maximálna hodnota napätia sa často označuje ako "nominálne napätie" a býva 230 V vo verejnej distribúcii v Európe.

  5. Výhody a nevýhody: AC prúd má svoje výhody, ako je jednoduchá transformácia napätia a prenos elektrickej energie, ale tiež má svoje nevýhody, napríklad straty v prenosových linkách pri vysokých napätiach a potrebu premeny na jednosmerný prúd pre určité elektrické zariadenia.

Striedavý prúd hrá kľúčovú úlohu vo všetkých aspektoch elektrickej energie, od výroby a prenosu po spotrebu v našich domácnostiach a priemyselných zariadeniach. Je dôležité pre pochopenie fungovania elektrickej energie a elektrotechnických systémov.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz