Sieť TN-C

Sieť TN-C (Terra-Neutra-Combined) je typ systému uzemňovania v elektrických inštaláciách. Tento systém uzemňovania je charakterizovaný tým, že uzemňovací vodič (PE - Protective Earth) a neutrálny vodič (N) sú spojené do jedného vodiča v celej elektrickej distribučnej sieti.

V sieťach TN-C je uzemňovací vodič (PE) a neutrálny vodič (N) jeden spoločný vodič, čo znamená, že elektrický prúd v tomto vodiči slúži ako uzemňovací vodič aj ako neutrálny vodič. Tento systém môže byť jednoduchší na inštaláciu, pretože sa používa menej vodičov.

Avšak TN-C systém má aj svoje obmedzenia a bezpečnostné obavy. Ak dôjde k prerušeniu uzemňovacieho vodiča alebo k jeho poškodeniu, môže dôjsť k riziku elektrického úrazu, pretože uzemňovací vodič a neutrálny vodič sú spojené. Preto je dôležité dodržiavať bezpečnostné predpisy a pravidlá, ktoré súvisia s použitím systému TN-C a pravidelne kontrolovať stav uzemňovacích vodičov.

V súčasnosti sa TN-C systém uzemňovania v niektorých regiónoch nahrádza modernými systémami uzemňovania, ako je TN-S (Terra-Neutra-Separate) alebo TN-C-S (Terra-Neutra-Combined-Separate), ktoré poskytujú bezpečnejšie a spoľahlivejšie riešenia.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz