Voltampér

Voltampér (skratka: VA) je jednotka, ktorá meria komplexný výkon v elektrických obvodoch. Táto jednotka sa používa na meranie výkonu, ktorý zahŕňa aktuálny (ampérov) a napäťový (volt) komponent.

Hlavné charakteristiky voltampéra zahŕňajú:

  1. Zložka výkonu: Voltampér zahrňuje oba základné komponenty výkonu - napäťový komponent (volty) a prúdový komponent (ampery). Týmto spôsobom zohľadňuje skutočný pomer medzi napätím a prúdom v elektrickom obvode.

  2. Kvôli fázovým rozdielom: Ak napäťový a prúdový signál nie sú fázovo zarovnané (tj. sú vo fáze), potom VA nie je rovnaký ako watt (W), ktorý meria účinný výkon. VA berie do úvahy aj fázový posun medzi napätím a prúdom, čo sa často vyskytuje v komplexných alebo induktívnych obvodoch.

  3. Použitie v komerčných a priemyselných elektrických inštaláciách: VA sa používa na meranie celkového výkonu spotrebovaného elektrickými zariadeniami, ako sú elektromotory, transformátory, zdroje nepravého výkonu a iné komplexné zariadenia. Pri inštaláciách elektrických zariadení je VA dôležité pre určenie potrebného veľkosti vedenia a transformátorov.

  4. Prepočet na watt: VA a watt (W) sú prepojené, ale nie sú to rovnaké jednotky. Vo všeobecnosti platí, že VA je rovnaké ako W len v prípade, že napätie a prúd sú vo fáze (tj. nemajú fázový posun). V prípade fázového posunu medzi napätím a prúdom bude VA väčšie ako W. Toto sa týka najmä prípadov, kde je prítomný tzv. nepravý výkon (reaktívny výkon).

Vo výpočtoch elektrickej bezpečnosti a návrhu elektrických systémov je dôležité rozumieť konceptu voltampéru, pretože to pomáha určiť, aké množstvo elektrickej energie je potrebné pre konkrétnu aplikáciu a ako to ovplyvní navrhnutie vedenia, transformátorov a iných zariadení v elektrickom systéme.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz