Ohmov zákon

Ohmov zákon je základný matematický vzťah v elektrotechnike, ktorý opisuje vzťah medzi napätím (U), prúdom (I) a odporom (R) v elektrickom obvode. Tento zákon je pomenovaný po nemeckom fyzikovi Georgovi Simonovi Ohmovi, ktorý ho prvýkrát formuloval.

Ohmov zákon je vyjadrený nasledovne:

U = I * R

Kde:

  • "U" predstavuje napätie v elektrickom obvode, merané v voltách (V).
  • "I" je elektrický prúd, ktorý prechádza obvodom, meraný v ampéroch (A).
  • "R" je elektrický odpor v obvode, meraný v ohmoch (Ω).

Ohmov zákon hovorí, že napätie v obvode je priamo úmerné prúdu a odporu. To znamená, že pri konštantnom odrovníku (R) sa zvýšením napätia (U) zvýši aj prúd (I), a naopak, znížením napätia sa zníži aj prúd, pričom toto pomerové vzťahovanie je lineárne.

Ohmov zákon je základným nástrojom pre analýzu a návrh elektrických obvodov. Pomáha určiť, aké napätie alebo prúd bude prechádzať konkrétnymi súčiastkami alebo vodičmi v obvode. Tento zákon sa využíva pri riešení rôznych elektrických problémov a pri návrhu elektrických inštalácií. Je to jeden z kľúčových princípov v elektrotechnike a elektroinžinierstve.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz