Relé nadprúdovej ochrany

Relé nadprúdovej ochrany, často nazývané aj ochranné relé, je špeciálny typ relé, ktoré sa používa na ochranu elektrických obvodov a zariadení pred nadmerným prúdom. Jeho hlavnou úlohou je monitorovať prúd v elektrickom obvode a v prípade, že prúd prekročí stanovenú bezpečnú hodnotu, spustiť ochranné opatrenia, ako sú odpojenie prúdu alebo vypnutie obvodu. Tu sú niektoré kľúčové informácie o relé nadprúdovej ochrany:

  1. Funkcia: Relé nadprúdovej ochrany sleduje prúd v obvode prostredníctvom prúdových transformátorov alebo prúdových senzorov. Ak zaznamená prúd, ktorý prekračuje stanovený limit (nadmerný prúd), vyvolá sa ochranná akcia.

  2. Typy relé nadprúdovej ochrany: Existuje niekoľko rôznych typov relé nadprúdovej ochrany, vrátane:

    • Relé pre ochranu pred krátkym spojom: Tieto relé sú navrhnuté na rýchle odpojenie obvodu v prípade krátkeho spojenia, ktoré by inak mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia alebo ohroziť bezpečnosť.
    • Relé pre ochranu pred preťažením: Tieto relé sledujú trvalý nadmerný prúd, čo môže naznačovať, že zariadenie je preťažené. V prípade prekročenia stanoveného limitu relé odpojí obvod.
  3. Príklady použitia: Relé nadprúdovej ochrany sa často používajú v elektrických rozvádzačoch, energetických distribučných systémoch, priemyselných strojoch a iných miestach, kde je dôležité monitorovať a chrániť obvody pred nadmerným prúdom.

  4. Citlivosť a nastavenie: Relé nadprúdovej ochrany môže byť citlivo nastavené tak, aby reagovalo na rôzne úrovne nadmerného prúdu v závislosti od konkrétnej aplikácie a požiadaviek.

  5. Integrácia s riadiacimi systémami: Moderné relé nadprúdovej ochrany často umožňujú integrovať sa do riadiacich systémov a siete, čo umožňuje vzdialené monitorovanie a riadenie elektrických obvodov.

Relé nadprúdovej ochrany sú dôležitým prvkom v elektrických systémoch, pretože pomáhajú chrániť zariadenia a obvody pred poškodením alebo nebezpečím, ktoré môže spôsobiť nadmerný prúd. Sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrických systémov.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz